• IMG_1969

  ครูสควค.จากโรงเรียนต่างๆในเขตภาคเหนือตอนล่าง
  มารวมตัวกันเพื่อรับการพัฒนาเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน ๒ – ๖ เมษายน ๒๕๕๕

 • bamboo steamer

  Science Project The Bamboo Steamer Steamed Sticky Rice Energy Saving
  Manipulator : Yuwarat Jommawan
  Salintip Rotpattanakul
  Chuthamat Puttha
  Advisor : Ratchanee Sodtana
  Kamphaeng Phet Pittayakom School

 • P1050682

  โรงเรียนที่เราเลือกศึกษาคือพรหมานุสรณ์ คิวดูงานที่ขึ้นไว้บนบอร์ดหน้าอาคารรับรอง ยาวเหยียด ขอบคุณรองผู้อำนวยการ ต้าน บุญสมบูรณ์สกล

  ที่บรรยายสรุปได้มอง เห็นภาพลักษณ์ชัดเจน แจ่มแจ๋ว ที่สำคัญคือพี่กฤษ นอกจากมีขนมของฝากให้น้องๆ แล้วยังพาไปเลี้ยงข้าวแช่สุดยอดอร่อยของเมืองเพชร

 • ค่ายปฏิบัติการ นักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ม.แม่ฟ้าหลวง

  เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2553 พราว กับ ไอซ์ ห้องหกทับห้า
  ไปเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบ่มเพาะนักประดิษฐ์รุ่นใหม่
  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  งานนี้ได้รับคำแนะนำจากปรมาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย
  แต่ละท่านก็ให้คำแนะนำดีๆ และให้กำลังใจเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

Posted by rungrudee เมื่อ เมษายน - 7 - 2012
IMG_1969

ครูสควค.จากโรงเรียนต่างๆในเขตภาคเหนือตอนล่าง
มารวมตัวกันเพื่อรับการพัฒนาเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน ๒ – ๖ เมษายน ๒๕๕๕

Science Project : The Bamboo Steamer Energy Saving

Posted by stickyrice เมื่อ พฤศจิกายน - 14 - 2010
bamboo steamer

Science Project The Bamboo Steamer Steamed Sticky Rice Energy Saving
Manipulator : Yuwarat Jommawan
Salintip Rotpattanakul
Chuthamat Puttha
Advisor : Ratchanee Sodtana
Kamphaeng Phet Pittayakom School

ศึกษาดูงานโรงเรียนพรหมานุสรณ์

Posted by rungrudee เมื่อ กรกฎาคม - 22 - 2010
P1050682

โรงเรียนที่เราเลือกศึกษาคือพรหมานุสรณ์ คิวดูงานที่ขึ้นไว้บนบอร์ดหน้าอาคารรับรอง ยาวเหยียด ขอบคุณรองผู้อำนวยการ ต้าน บุญสมบูรณ์สกล

ที่บรรยายสรุปได้มอง เห็นภาพลักษณ์ชัดเจน แจ่มแจ๋ว ที่สำคัญคือพี่กฤษ นอกจากมีขนมของฝากให้น้องๆ แล้วยังพาไปเลี้ยงข้าวแช่สุดยอดอร่อยของเมืองเพชร

ค่ายปฏิบัติการ นักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ม.แม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2553 พราว กับ ไอซ์ ห้องหกทับห้า
ไปเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบ่มเพาะนักประดิษฐ์รุ่นใหม่
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
งานนี้ได้รับคำแนะนำจากปรมาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย
แต่ละท่านก็ให้คำแนะนำดีๆ และให้กำลังใจเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ค่ายฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

Posted by rungrudee เมื่อ กรกฎาคม - 5 - 2010
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

ค่ายฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมในลำดับแรกๆ
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
กิจกรรมแรกที่จะสานสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนในห้องเรียนนี้
และเป็นโอกาสดีที่จะได้แนะนำอุปกรณ์บางอย่างที่นักเรียนไม่ค่อยจะกล้าใช้