Archive for พฤษภาคม 2nd, 2010

Posted by rungrudee 2,112 COMMENTS

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง พอลิเมอร์

เพื่อเรียนในห้อง science com และนักเรียนสามารถศึกษาด้วยตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ต

หรือดาวน์โหลดเพื่อศึกษาแบบ offline

Posted by rungrudee 1 COMMENT

ดีใจกับครูโบว์ ที่มีหน้าี่การงานมั่นคง

ต้อนรับครูจูน ครูปกรณ์ ครูหนิงเล็ก(แต่ตัวใหญ่..55)

ขอให้เตรียมตัวสนุกกับงาน

เพราะครูเทอดบอกว่าจะดูแลอย่างเต็มที่

Categories: Announcement