Archive for กรกฎาคม, 2010

Posted by rungrudee 1 COMMENT

โรงเรียนที่เราเลือกศึกษาคือพรหมานุสรณ์ คิวดูงานที่ขึ้นไว้บนบอร์ดหน้าอาคารรับรอง ยาวเหยียด ขอบคุณรองผู้อำนวยการ ต้าน บุญสมบูรณ์สกล

ที่บรรยายสรุปได้มอง เห็นภาพลักษณ์ชัดเจน แจ่มแจ๋ว ที่สำคัญคือพี่กฤษ นอกจากมีขนมของฝากให้น้องๆ แล้วยังพาไปเลี้ยงข้าวแช่สุดยอดอร่อยของเมืองเพชร

Categories: Announcement
Posted by rungrudee 6 COMMENTS

เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2553 พราว กับ ไอซ์ ห้องหกทับห้า
ไปเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบ่มเพาะนักประดิษฐ์รุ่นใหม่
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
งานนี้ได้รับคำแนะนำจากปรมาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย
แต่ละท่านก็ให้คำแนะนำดีๆ และให้กำลังใจเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

Posted by rungrudee 347 COMMENTS

ค่ายฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมในลำดับแรกๆ
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
กิจกรรมแรกที่จะสานสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนในห้องเรียนนี้
และเป็นโอกาสดีที่จะได้แนะนำอุปกรณ์บางอย่างที่นักเรียนไม่ค่อยจะกล้าใช้