rungrudee On กรกฎาคม - 22 - 2010

ถึงเวลาได้ศึกษาโลกกว้างเพื่อดูว่าเพื่อนครูโรงเรียนอื่นๆเขาปรับตัว

เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองกันอย่างไร

โรงเรียนที่เราเลือกศึกษาคือพรหมานุสรณ์

โรงเรียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเมืองเพชร

ไม่ผิดหวังจริงๆสำหรับการเปิดโลกกว้างของเรา

เพราะคิวดูงานที่ขึ้นไว้บนบอร์ดหน้าอาคารรับรอง  ยาวเหยียด

วันที่เรามาดู  ก็เจอกับโรงเรียนมัญจาคีรีจากขอนแก่น

มากันสองคันรถบัส  ผู้บริหารหญิงนำทีมเอง

มีการเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อรับรองผู้มาดูงาน

อาหารอร่อยและเปี่ยมด้วยนำ้ใจจากทีมงาน

ขอบคุณท่านผู้อำนวยการธีระพันธ์  ธีรานันท์ ถึงแม้ไม่ได้พบท่านเนื่องจากติดภารกิจน่าชื่นใจ

“ลูกเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร”

ขอบคุณรองผู้อำนวยการ ต้าน  บุญสมบูรณ์สกล

ที่บรรยายสรุปได้มองเห็นภาพลักษณ์ชัดเจน  แจ่มแจ๋ว

ขอบคุณคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ให้คำแนะนำต่างๆมากมาย

เสียดายฝนฟ้าไม่เป็นใจ  ไม่กล้าเล่นน้ำทะเล  เพราะไปเดินเลียบชายหาด  เจอแมงกะพรุนมาเกยตื้นเต็มไปหมด

มิน่า  ตรงชายหาดมีผับุ้งทะเลขึ้นเต็ม   ธรรมชาติก็พยายามช่วยเหลือมนุษย์

มีแต่มนุษย์นี่แหละที่ชอบทำลายธรรมชาติ  เพื่อกอบโกย  เพื่อความสุขส่วนตน….

ชาว Science KP  อย่าลืมละกัน  กลับมาทวงแน่…….แผนการจัดการเรียนรู้

Categories: Announcement

Facebook comments:

Leave a Reply