rungrudee On กรกฎาคม - 7 - 2010


เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2553 พราว กับ ไอซ์ ห้องหกทับห้า

ไปเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบ่มเพาะนักประดิษฐ์รุ่นใหม่

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)  ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

งานนี้ได้รับคำแนะนำจากปรมาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญๆมากมายหลายท่าน

อาทิ  รศ.ดร.สุธี  อักษรกิตติ์  รศ.ดร.สุนิพนธ์  ภุมมางกูร  ดร.ชัยวัฒน์  คนจริง ดร.ธรรมชัย  เชาว์ปรีชา

ศ.ดร.ปิยสาร  ประเสริฐธรรม  ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนา  เงารังษี

แต่ละท่านก็ให้คำแนะนำดีๆ  และให้กำลังใจเยาวชนที่ได้ีมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นอกจากจะได้โอกาสในการเยี่ยมชมกิจกรรมดีๆของมหาวิทยาลัยที่สวยงามมาก

ยังได้รับประสบการณ์  และความประทับใจจากกิจกรรมในครั้งนี้

มีอะไรดีๆบ้าง  ดูรูปกิจกรรมก็แล้วกัน

DSC00907
DSC00893
DSC00887
DSC00884
DSC00882
DSC00865
DSC00857
DSC00833
DSC00734
DSC00733
DSC00732
DSC00689
DSC00681
DSC00680
DSC00665
DSC00655
DSC00631
DSC00629
DSC00628
DSC00627
DSC00626
DSC00625
DSC00616
DSC00615
DSC00606

Facebook comments:

Leave a Reply