rungrudee On เมษายน - 30 - 2012

วันที่ 26 – 29 เมษายน 2555 บรรดาครูพี่เลี้ยงของครู สควค.ที่อบรมโครงการ PCK 1

ทั้งจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่าร้อยคน

ก็มารวมตัวกันที่ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อพัฒนาตนเองและสร้างเครือข่าย โดยมีครูจากภาคกลางมาร่วมแจมด้วย 2 – 3 คน

เพราะไม่สามารถไปอบรมที่นครศรีธรรมราชได้ ซึ่งนับเป็นผู้สร้างสีสันให้การอบรมสนุกสนานมากขึ้น

ตลอด 3 วันที่รับการอบรม ทุกคนลืมความต่างเรื่องอายุ เพราะมีครูพี่เลี้ยงหลายท่านที่อายุ ตรงตามข้อกำหนดของ สสวท.

คือมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 5 ปี เพราะพอครบการดำเนินงานในโครงการ ก็จะเกษียณอายุพอดี

บรรยากาศในการอบรมเอาจริงเอาจังมาก จนทำให้ดร.โสภณ วิทยากรหลักผู้รับผิดชอบโครงการนี้

มั่นใจมากว่าครูพี่เลี้ยงจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้ครูสควค.ได้อย่างแน่นอน

โดยมี ดร.ประมวล วิทยากรหลักอีกท่านคอยให้กำลังใจ

อาจารย์วรรณา และ อาจารย์ศิรนันท์ วิทยากรที่เข้มแข็ง คอยให้ความรู้

ครูพีเลี้ยงก็หวังว่าเครือข่ายของเราจะเข้มแข็ง  ด้วยความร่วมมือร่วมใจ

ของครูพี่เลี้ยงกับครูผู้นำ

Facebook comments:

Leave a Reply