Archive for the ‘Activity’ Category

Posted by rungrudee 4 COMMENTS

ครูสควค.จากโรงเรียนต่างๆในเขตภาคเหนือตอนล่าง
มารวมตัวกันเพื่อรับการพัฒนาเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน ๒ – ๖ เมษายน ๒๕๕๕

Posted by rungrudee 6 COMMENTS

เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2553 พราว กับ ไอซ์ ห้องหกทับห้า
ไปเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบ่มเพาะนักประดิษฐ์รุ่นใหม่
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
งานนี้ได้รับคำแนะนำจากปรมาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย
แต่ละท่านก็ให้คำแนะนำดีๆ และให้กำลังใจเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

Posted by rungrudee 347 COMMENTS

ค่ายฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมในลำดับแรกๆ
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
กิจกรรมแรกที่จะสานสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนในห้องเรียนนี้
และเป็นโอกาสดีที่จะได้แนะนำอุปกรณ์บางอย่างที่นักเรียนไม่ค่อยจะกล้าใช้

Posted by aidaaya 2 COMMENTS

งบไทยเข้มแข็ง พา นักเรียนชั้นม.6 ทัศนศึกษาที่เชียงใหม่
คุยกับรุ่นพี่มช. เที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ กินข้าวในเซ็นทรัลแอร์พอร์ท
แล้วรีบไป.. ทุ่งเกวียน สำคัญจริงอะไรจริง ไม่ใช้สลิง ไม่ใช้ตัวแสดงแทน

Posted by aidaaya 2 COMMENTS

ผลงานของนักเรียนม.ปลายโรงเรียนกำแพงเพชร

สถานที่ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

เวลา หลังเที่ยง แดดร้อนเปรี้ยงๆ