Archive for the ‘Announcement’ Category

Posted by rungrudee 347 COMMENTS

ค่ายฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมในลำดับแรกๆ
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
กิจกรรมแรกที่จะสานสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนในห้องเรียนนี้
และเป็นโอกาสดีที่จะได้แนะนำอุปกรณ์บางอย่างที่นักเรียนไม่ค่อยจะกล้าใช้

Posted by rungrudee 2,112 COMMENTS

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง พอลิเมอร์

เพื่อเรียนในห้อง science com และนักเรียนสามารถศึกษาด้วยตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ต

หรือดาวน์โหลดเพื่อศึกษาแบบ offline

Posted by rungrudee 1 COMMENT

ดีใจกับครูโบว์ ที่มีหน้าี่การงานมั่นคง

ต้อนรับครูจูน ครูปกรณ์ ครูหนิงเล็ก(แต่ตัวใหญ่..55)

ขอให้เตรียมตัวสนุกกับงาน

เพราะครูเทอดบอกว่าจะดูแลอย่างเต็มที่

Categories: Announcement
Posted by aidaaya 2 COMMENTS

งบไทยเข้มแข็ง พา นักเรียนชั้นม.6 ทัศนศึกษาที่เชียงใหม่
คุยกับรุ่นพี่มช. เที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ กินข้าวในเซ็นทรัลแอร์พอร์ท
แล้วรีบไป.. ทุ่งเกวียน สำคัญจริงอะไรจริง ไม่ใช้สลิง ไม่ใช้ตัวแสดงแทน

Posted by aidaaya 2 COMMENTS

ผลงานของนักเรียนม.ปลายโรงเรียนกำแพงเพชร

สถานที่ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

เวลา หลังเที่ยง แดดร้อนเปรี้ยงๆ