Posted by rungrudee 6 COMMENTS

เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2553 พราว กับ ไอซ์ ห้องหกทับห้า
ไปเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบ่มเพาะนักประดิษฐ์รุ่นใหม่
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
งานนี้ได้รับคำแนะนำจากปรมาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย
แต่ละท่านก็ให้คำแนะนำดีๆ และให้กำลังใจเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

Posted by rungrudee 2,112 COMMENTS

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง พอลิเมอร์

เพื่อเรียนในห้อง science com และนักเรียนสามารถศึกษาด้วยตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ต

หรือดาวน์โหลดเพื่อศึกษาแบบ offline

Posted by aidaaya 2 COMMENTS

ผลงานของนักเรียนม.ปลายโรงเรียนกำแพงเพชร

สถานที่ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

เวลา หลังเที่ยง แดดร้อนเปรี้ยงๆ